Efter 800 interviews med ledere i 19 forskellige brancher, hvoraf mere end to tredjedele var topledere i virksomheder med mellem 50 og 250 ansatte, fandt vi mange interessante forskelle, både branchemæssigt og geografisk.

Byggeri og anlæg halter bagefter
Især detailhandelen har lænet sig fremad, industrivirksomheder investerer mere, mens f.eks. byggeri og anlæg halter bagefter. Dette gælder i alle faser af den digitale transformation.

Norge og Finland er mest optaget af at fremskynde beslutninger
Da vi spurgte lederne, i hvilket omfang coronakrisen har fremskyndet beslutningerne om at digitalisere kritiske processer i virksomheden, scorer Norge og Finland højest, mens Danmark er lidt bagefter. Alligevel er der grund til at bemærke, at halvdelen af de nordiske virksomheder i ringe eller ingen grad har ladet pandemien påvirke deres digitale transformation.

 

"Halvdelen af de nordiske virksomheder har i ringe
eller ingen grad ladet pandemien påvirke deres digitale transformation."
Baste Christiansen, Marketingchef, Knowit Experience Nordic

 


Finland mest progressiv med at udforske nye forretningsmodeller
– Når butiksgaderne og hele erhvervssektorer lukker helt ned, som vi så det i april og maj, er det naturligt, at det fremtvinger nye forretningsmodeller. For mange virksomheder haster det med at få ført nye planer og ideer ud i livet, især hvis vi denne vinter står over for yderligere nedlukning. Det er sådan set naturligt, at detailhandlen er den sektor med højest omstillingsevne, hvor næsten halvdelen af de nordiske aktører er i færd med at vurdere deres forretningsmodel, siger Knowits nordiske marketingchef Baste Christiansen.

– I Finland siger fire ud af ti virksomheder, at dette er på dagsordenen. Det er cirka 30 procent mere end i Norge, Sverige og Danmark. Branchemæssigt ser vi, at detailhandlen er langt fremme, mens mere end otte ud af ti virksomheder inden for byggeri og anlæg i ringe eller ingen grad udforsker digitale forretningsmodeller.

Danskerne anser deres egen omstillingsevne som højest
En ud af tre nordiske virksomheder er ikke tilfredse med deres eget beredskab, og det er svenskerne, der trækker tallet ned og var dårligst rustet til coronakrisen. Danskerne var bedst. Også her ligger byggeri og anlæg et stykke efter. I de 19 brancher, vi undersøgte, og når vi ser bort fra Sverige, oplever mere end syv ud af ti virksomheder stadig, at de har en god evne til hurtigt at omstille sig i tilfælde af akutte ændringer i markedsforudsætningerne.

Øget investeringsvilje hos hver tredje virksomhed inden for digitalt salg og distribution
Når det gælder investeringer i forbindelse med digitale salgs- og distributionskanaler, ser vi, at store regionale forskelle i hvert land præger resultaterne, mens danske virksomheder generelt ligger nogle hestehoveder bag deres nordiske naboer. Især i Norge ser vi en vækst i e-handel for detailhandelssektoren på 40-50 procent.

Norden adskiller sig fra USA og Asien
Tidligere undersøgelser, som Knowit har udført sammen med universitetsmiljøer, kan give os nogle baggrundsvariabler i forhold til vores seneste undersøgelse. I Norden ved vi, at digital teknologi generelt anvendes til først og fremmest at nedbringe omkostningerne; ikke øge indtægterne. Virksomhederne ser omkostningsniveauet som den største trussel, mens amerikanske og asiatiske erhvervsledere har et bredere fokus, der også omfatter digital konkurrence, nye forretningsmodeller og kanalintegration.

Ofte måles it-direktøren, som traditionelt er den, der er ansvarlig for de digitale processer, på effektivisering, automatisering og lavere omkostninger, mens marketingdirektøren måles på vækst og øget omsætning. At it er internt fokuseret, mens marked er eksternt fokuseret, kan være uhensigtsmæssigt og ligefrem kilde til konflikt.

Tre forskellige strategiske fokusområder
– Knowit har defineret tre forskellige strategiske fokusområder, når det gælder digitalisering: forbedre, vokse eller ændre. De tre forskellige fokus er afgørende for, hvordan man organiserer sig, måler resultater og ikke mindst arbejder effektivt. Baseret på virksomhedens fokus vil de opleve forskellige kritiske succesfaktorer.

– Et "forbedringsfokus" søger at styrke og effektivisere kerneforretningen og leverancer af eksisterende tilbud til eksisterende kunder. "Voksefokus" skal levere næste generation af tilbud til et afgrænset markedssegment, mens "ændringsfokus" skal levere helt nye tilbud til markedssegmenter, der måske ikke engang findes i dag.

– Begynd at måle succes på en ny måde
Til trods for den enorme forandringshastighed måler mange virksomheder stadig deres succes med de samme KPI'er som tidligere. Er dette en del af forklaringen på, at så mange virksomheder hænger fast i konventionelle forretningsmodeller?

– Traditionelt måler man vækst, markedsandele og lønsomhed, det vil sige det, der allerede er sket. Når vi ved, at dette ikke længere er lige så stærke indikatorer på, hvad der vil ske, og det bliver vigtigere at etablere nye KPI'er og værditilbud. I dag kan virksomheder sætte nye standarder, der angiver, om de er førende inden for innovation, effektivitet eller tilegnelse af nye teknologier.

– I et sådant scenarie vil kunstig intelligens og maskinlæring naturligvis være stadigt vigtigere komponenter, men også kompetencensesammensætningen internt i virksomhederne spiller en rolle. Det er et stykke tid siden de traditionelle discipliner inden for økonomi- og ingeniørfagene var de dominerende forudsætninger for omstilling og innovation. Her er der stadig store forskelle i modenhedsniveauet fra virksomhed til virksomhed, siger Christiansen.

Til toppen