Men du kan roligt slappe af. De fleste af os vil ikke blive erstattet af en robot. Vi skal bare vænne os til tanken om at dele arbejdet med en. Dette gælder både dem med lave indkomster og dem med høje indkomster. For eksempel jakkesættene, der arbejder med finansiel planlægning, læger, lokomotivførere, taxachauffører og journalister.

"Ja, men jeg arbejder jo med kreative processer"

Det mest nedslående er egentlig, at undersøgelser viser, at meget af det, vi laver på arbejdet, er rutinearbejde. Kun fire procent af vores aktivitet stiller krav om kreativt arbejde, og kun en lille tredjedel af dem, vi interagerer med, kræver at vi kan opfatte følelser. Og for at være ærlig og med risiko for at sige noget upopulært: mange af os opfatter måske følelser lige så dårligt som en robot.

Hvilke typer arbejde vil og vil ikke blive erstattet af maskiner?

Potentialet inden for kunstig intelligens og avancerede robotter ser vi allerede i hverdagen. Automatisk check-in i lufthavne, autopilot, der flyver flyet, og scanning af dit pas, når du ankommer. Alligevel vil automatiseringen kun eliminere meget få job de kommende år, men den vil få konsekvenser for næsten alle job i større eller mindre grad. Robotiseringen har potentiale til at ændre sektorer som sundhed og økonomi.  Begge to er sektorer, der involverer en betydelig del vidensarbejde. Derfor skal en række job omdefineres snarere end elimineres – i hvert fald på kort sigt. Derfor mener vi, at fokusset på, hvilke faggrupper der dør, er forkert. Det, der er vigtigt, er at fokusere på, hvilke processer der sandsynligvis vil blive automatiseret, og hvordan forretningsmodellen så må ændres og jobbeskrivelserne omdefineres. 

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Hvis du er enig i disse tre erkendelser, er meget gjort

Robotisering skaber både trusler og muligheder, og ledere, som ikke sætter sig selv i førersædet, vil opleve, at det kun er et spørgsmål om tid, før nogen overhaler dig og udfordrer din position på markedet.

 1. Robotisering vedrører os og alt, hvad vi gør.
  Dette er ikke nødvendigvis åbenlyst for alle omkring dig. Ved hjælp af eksterne analyser finder man betydelige muligheder for robotisering, hvoraf de fleste kan realiseres i løbet af meget kort tid.
 2. Robotisering er et åbent vindue af muligheder.
  Jeres regelmæssige møder kan lejlighedsvis udskiftes med en hypotesedrevet og sonderende tilgang. Inddrag jeres kunder reelt for at få en vellykket udvikling af produkter og tjenester med korte leveringstider, for at nå markedet i tide
 3. Robotisering kræver holdningsændring.
  Robotisering skabe nye jobtyper, som f.eks. når robotter gør det muligt for Ekornes at opretholde lokal industriel produktion i stedet for at flytte den til lande med lavere omkostninger. Alligevel vil de tilbageværende arbejdspladser være færre og samtidig kræve en anden kompetenceprofil.

Hvorfor er RPA, 'Robotic Process Automation', godt?

 • Fravær af "Jamen"-elementet
  • Kræver ikke komplekse integrationer
  • Kræver ikke måneders og års implementering
  • Kræver ikke meget båndbredde fra andre udviklingsinitiativer

 • Frigør ressourcer fra banale opgaver til videnbaserede
  • Gør det muligt at teste, før man investerer

 

Hvad er RPA, 'Robotic Process Automation'?

 • Anvendelse af teknologi, der gør det muligt at konfigurere software eller en "robot" til at indfange og fortolke eksisterende programmer til at behandle en transaktion, manipulere data, udløse reaktioner og kommunikere med andre digitale systemer
 • En ikke-fysisk "robot"
 • Softwareværktøj
 • Værktøj, der kan erstatte menneskelig arbejdskraft på "tastaturniveau", og som kan udføre rutineopgaver pålideligt
 • Algoritmebaseret
 • Kan udføre "if, then"-logik

 

Hvad er RPA ikke?

 • Ikke endnu en ny softwareinvestering
 • Ikke kunstig intelligens
 • Ikke NLP (natural language processing)
 • Ikke et analyseværktøj
 • Ikke et redskab til at gøre folk arbejdsløse
 • Ikke software indbygget i en fysisk robot
 • Ikke en chatbot eller en virtuel personlig assistent

Men du kan integrere alt dette i forbindelse med RPA

Hvad kan du gøre med den slags robotter?

 • Automatisere en eksisterende manuel opgave eller proces med minimal 'process re-engineering'.
 • Reducere den tid, der bruges på opgaver med batchdata-input og -output
 • Link til eksterne systemer, der ikke kan forbindes via andre it-muligheder.
 • Undgå store systemintegrationsprojekter eller konkrete nye store programimplementeringer.

Hvad sker der de næste par år?

 • De næste to år vil vi se hurtig vækst, før det bliver allemandseje efter 3-5
 • Efter de første udrulninger vil også kunstig intelligens, NLP og visuel genkendelse og andre add-ons begynde at fusionere med RPA
 • RPA-software vil udvikle mere intelligens
 • RPAs grundlæggende funktioner vil være forankret i ERP-, CRM- og F & A-forretningssystemer 

Nogle definitioner

Digital forretningsmodel

En forretningsmodel, der ud over at forbinde mennesker og virksomheder også forbinder mennesker og virksomheder med digital teknologi, der driver omsætning og effektivitet.

Digitalisering automatiserer virksomheden

Når I ved hjælp af digital teknologi automatiserer eksisterende processer.

Digitalisering transformerer virksomheden

Den proces, der fører til, at I bliver en digital virksomhed ved at transformere eksisterende processer

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen