Traditionelle produkter og tjenester bliver udkonkurreret af nye digitale alternativer, der skabes nye markedsmuligheder, og etablerede virksomheder er nødt til at tilpasse strategier og driftsmodeller for at opretholde konkurrenceevnen.

– Baseret på teknologi og innovation har Knowit udviklet løsninger, som millioner af mennesker i Norden bruger hver eneste dag, siger Christian Hartman, som leder Knowit Insight i Norge. – Selvom vi allerede er nået langt, kan vi se, at de største ændringer og muligheder stadig ligger foran os. Teknologi og digitalisering er en af vores tids vigtigste megatrends og en vigtig drivkraft i dette – vi går en spændende tid i møde.

 

De otte teknologier

 1. DIGITALE MEDARBEJDERE
 2. INTERNET OF THINGS
 3. KUNSTIG INTELLIGENS
 4. VIRTUAL & AUGMENTED REALITY
 5. BLOCKCHAIN
 6. 3D-PRINTING
 7. DRONER
 8. ROBOTICS & AUTOMATION

 

 1. Digitale assistenter

Digitale assistenter er forskellige typer software, der er i stand til at udføre regelbaserede arbejdsprocesser og kommunikere med mennesker gennem skrift og tale. De digitale assistenter er repræsenteret af teknologier som Robotics Process Automation (RPA), chatbots og stemmeassistenter (voice). Disse assistenter er nye digitale kolleger, der hjælper fremtidens organisationer med at imødekomme kravene til produktivitet og tilgængelighed samt understøtter skiftet fra "gør arbejdet" til værdiskabende aktivitet for analoge medarbejdere.

 

Digitale assistenter er en god løsning for virksomheder, der ønsker at øge tilgængeligheden og kvaliteten samt forbedre responstiden over for deres kunder eller medarbejdere

En digital arbejdsstyrke vil kunne overtage og automatisere store dele af dagens manuelle forretningsprocesser. En høj andel af processer knyttet bl.a. til økonomi, rapportering, kundeservice og HR håndteres i dag af medarbejdere, der skal kompensere for mangelfulde it-systemer. Det betyder, at meget værdifuld tid, der kunne have været brugt til at løse mere komplicerede problemer, går med at udføre arbejdsopgaver, der kan udføres af digitale assistenter. Er du klar til at ansætte din første Digitale Assistant?

 

Næsten 90% af al kundedialog vil foregå via chat inden 2020.

Gartner

 

45% af alle arbejdsopgaver kan automatiseres.

McKinsey

 

 1. Internet of things

Internet of Things (IoT) eller "tingenes internet" er genstande, ofte elektronik og sensorer, der kan identificeres og kan kommunikere med hinanden og udveksle data via internettet og skybaserede løsninger. Af og til er tredjeparter en del af netværket og kan levere indsigt og tjenester til brugerne. IoT-genstande kan være alt fra en sensor, der overvåger en pumpe i et produktionsanlæg, til den smartphone, du bruger til at låse bilen eller huset op med.

 

IoT åbner muligheder, der indebærer mere end blot forbedring og digitalisering af enkeltstående processer. For at få succes skal virksomhederne være villige til at udvikle nye forretnings- og driftsmodeller omkring netværk af tilsluttede enheder

Anvendelsesområderne for IoT er næsten uendelige. IoT er kerneteknologien til koncepter som smarte hjem og industri 4.0. Yderligere kan IoT-sensorer bruges til at udvikle selvregulerende processer til overvågning og drift af en række forretnings- og produktionsprocesser. Vi kan se en fremkomst af forskellige analyseplatforme, der bruger IoT-data til at give værdifuld indsigt og nye brugergrænseflader til udstyr eller produkter, "wearables" til dyr eller mennesker og til de miljøer, vi bevæger os i.

 

>50% af alle de største forretningsprocesser og -systemer vil inkorporere IoT inden 2020.

Gartner

 

 1. Kunstig intelligens (AI)

AI (artificial intelligence) er et vidt begreb, der refererer til et computerprogram eller en computers evne til at optræde som intelligent. En AI har som oftest evnen til at opfange data om sit miljø og kan lære eller tilpasse sig for at opnå et givet mål. For at opbygge et værdiøgende AI-system bruges der store mængder data og en algoritme, der passer til det, man vil have systemet til at opnå. Efter at have brugt dataene kan systemet træffe beslutninger baseret på den viden, den har oparbejdet.

 

For at kunne udnytte AI kræves der en tydelig strategi og plan for, hvordan data kan indfanges og udnyttes for at fungere som grundlag for forbedret beslutningstagning, øget indsigt og optimering af forretningsprocesser.

Data omtales som den nye olie, og ligesom med olie skal data raffineres for at kunne skabe maksimal værdi. Norske virksomheder har enorme mængder information i form af økonomiske data, kundedata, salgsdata, produkt- og tjenestedata, sensordata osv. I disse data er der en masse latent værdi, som AI-metoder kan bruge til at skabe indsigt og automatiseringsmuligheder.

 

Værdien af AI på tværs af brancher anslås at ligge på mellem 9-15 billioner dollars.

McKinsey

 

47% af de digitalt modne virksomheder har en klar AI-strategi.

Adobe

 

 1. Virtual & augmented reality

Virtual reality (VR) er en teknologi, der lader brugeren interagere i en computersimuleret genskabelse af et virkeligt miljø. Augmented reality (AR) er en fusion af VR, hvor virkeligheden og et datasimuleret miljø smelter sammen, f.eks. som vi har set med Pokemon Go eller med linser i Snapchat. I industrielle miljøer bruges AR på lignende måde til at vise tegninger eller statusoplysninger til udstyr, du filmer eller ser på via briller eller tablet/iPad.

 

Brug af VR- og AR-teknologi muliggør bedre kunderejser og bidrager til øget kvalitet og hastighed i manuelle arbejdsprocesser.

Teknologien påvirker allerede en række brancher. F.eks. kan potentielle kunder allerede "teste" produkter som biler, møbler og boliger, før de bliver produceret. Derudover lancerer videospilproducenter nye spilplatforme, uddannelsesinstitutioner ændrer deres tilgang til traditionel undervisning, og produktionsvirksomheder udfører nu vedligeholdelse af komplicerede produktionsenheder ved hjælp af VR- og AR-teknologi.

 

Vi opnåede en 46% stigning i plukkeeffektivitet ved hjælp af AR-baserede plukværktøjer.

GE Healthcare

AR-spillet Pokemon Go er blevet downloadet af over 800 millioner brugere.

 

 1. Blockchain

En blockchain er en distribueret transaktionsdatabase, hvor alle parter altid har de samme oplysninger om transaktionerne. Det er ikke muligt at ændre information i databasen, uden at hovedparten af deltagerne er enige om, at ændringen er i tråd med de regler, der er defineret for, at en transaktion skal godkendes. Blockchain gør det derfor muligt sikkert at gennemføre transaktioner mellem flere parter, uden at transaktionen skal verificeres af en tredjepart (f.eks. en bank). Blockchain skaber tillid mellem aktører i et netværk, der skal interagere.

 

Det er uklart, hvornår blockchain for alvor vil påvirke erhvervslivet, men der er ikke meget tvivl om, at teknologien har potentialet til at spille en nøglerolle for værdiskabelse og innovation.

I dag er Blockchain mest forbundet med kryptovaluta, som gør det muligt at overføre pengeværdier mellem parter, men dens anvendelsesområder og muligheder anses for at være enorme inden for brancher som forbrugerprodukter, ejendom, logistik, sundhed, energi og forsikring. På trods af de enorme muligheder har teknologen indtil videre relativt få veldokumenterede brugereksempler.

 

84% af CXO'erne mener, at blockchain giver øget sikkerhed sammenlignet med konventionel informationsteknologi.

Deloitte

 

Investorer investerede over 800 mio. dollars i blockchain-startups i 2014 og 2015.

McKinsey

 

 1. 3D-udskrivning

3D-udskrivning er en digitalt drevet produktionsteknik, hvor fysiske genstande udskrives fra en 3D-printer baseret på specifikationen i en digital 3D-model. Produktionsprocessen er additiv, dvs. at en genstand produceres lag for lag i stedet for, at man fræser eller drejer en større genstand ned til den ønskede form. Produktion med en 3D-printer foregår ved, at en genstand udskrives i vandrette på hinanden følgende lag af materialer såsom plast eller metal, indtil genstanden er færdig. Hvert af lagene kan ses som et tyndt skåret vandret tværsnit af den genstand, der produceres.

 

3D-udskrivning er hurtige og præcise maskiner, der udskriver komplekse, tredimensionelle genstande i høj kvalitet.

3D-udskrivning har stort potentiale for alle produktionsbaserede brancher, hvor teknologien kan bidrage til betydelig omkostningsreduktion i relation til både prototype og fremstilling. Derudover kan 3D-udskrivning reducere behovet for delelager og reducere leveringstiden betydeligt ved at lade teknologien producere det, der er brug for, når man har brug for det, og hvor man har brug for det. Sundhedssektoren bruger også 3D-udskrivning til at fremstille kunstige organer, f.eks. hjerter, tænder, hud og ører.

 

75% af nye kommercielle og militære fly vil have 3D-printede motorer og komponenter.

Gartner

 

En ud af fire globale virksomheder undersøger potentialet ved 3D-udskrivning.

EY

 

 1. Droner

En drone er et ubemandet luftfartøj, der kan flyve (eller dykke) selvstændigt ved hjælp af software eller fjernstyres af mennesker. Droner kan bl.a. bruges til søgning, overvågning og transport. Flere norske virksomheder er med i front hvad angår udviklingen og kommercialiseringen af droneteknologi, og den norske regering har etableret sin egen dronestrategi for at facilitere gode rammebetingelser for brug af droner og vækst i dronebranchen.

 

Virksomheder investerer i droneteknologi for at undersøge, hvordan teknologien bidrager til øget effektivitet i driftsprocesser samt adgang til nye og bedre data.

Flere norske og internationale retail- og logistikfirmaer undersøger allerede, hvordan droner kan bidrage til en hurtigere og mere omkostningseffektiv distribution. Derudover bruger en række virksomheder inden for olie, gas, energi og industriel produktion droner til at overvåge og effektivt indsamle kritiske data fra infrastruktur som raffinaderier og elledninger.

 

Vi kan spare 50 mio. dollars ved at bruge droner i stedet for biler til at udføre de sidste kilometer af deres leverancer.

UPS

 

Der er i dag omkring 4000 registrerede operatører af flyvende droner i Norge

 

 1. Robotics and Automation

Automatisering af fysiske arbejdsopgaver er en voksende tendens i flere sektorer. Det betyder, at fysiske robotter og maskiner i stigende grad overtager opgaver, der tidligere blev udført af menneskelig arbejdskraft. I dag er udviklingen kommet længst for processer forbundet med lager, logistik og overvågning, men den er også på vej ind i en række andre brancher.

 

Fysisk automatisering af arbejdsprocesser øger kvalitet og oppetid i processer, samtidig med, at man frigør menneskelige ressourcer til at arbejde med andre værdiskabende opgaver.

Opgaver, der i dag håndteres af medarbejdere, udføres kun til den aftalte arbejdstid og ofte med stor variation i kvalitet. Fysiske robotter kan arbejde døgnet rundt uden at tage på ferie og leverer på et konstant højt niveau. Virksomheder på tværs af flere sektorer undersøger derfor, hvordan brugen af robotter bidrager til øget kvalitet og leveringskapacitet til en lavere pris.

 

1,7 millioner industrirobotter vil være i drift i 2020.

International Federation of Robotics

 

– Vi har her peget på otte teknologier, som vi synes er spændende, og som vi mener har magt til at ændre samfund, erhvervsliv og vores hverdag. De kan meget vel være de rette for din virksomhed at kigge nærmere på, men det vil kræve en nærmere vurdering. Men vi vil gerne sende det budskab, at nysgerrighed er godt, så vi håber, at vi med dette har givet dig nogle tanker og ideer, du kan arbejde videre med. For vi ved, at ny teknologi påvirker os i stadig større grad og i hurtigere tempo. Det er ikke muligt at købe licens til digital transformation, så det handler om, hvor gode virksomhederne og hver enkelt af os er til at ændre os, og hvorvidt vi formår at gribe de muligheder, der opstår i en digital verden, afslutter Christian Hartman.

 

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen