Ejerskab hos topledelsen i, hvordan digitaliseringen kan reducere omkostninger og øge omsætningen er afgørende. Dette ejerskab opstår gennem dyb forståelse for samarbejde på tværs af interne siloer, og sandsynligvis også med andre selskaber, som deler de samme platforme og teknologier.

Ofte måles IT-direktøren, som traditionelt er den, som har ansvar for de digitale processer, på effektivisering, automatisering og lavere omkostninger, mens markedsdirektøren måles på vækst og øget omsætning. At IT er internt fokuseret, mens marked er eksternt fokuseret, kan være suboptimalt og endda en kilde til konflikt.

Alle virksomheder står foran eller midt i væsentlige strategiske beslutninger. Her er det vigtigt at identificere forbedringsområder, der er store nok til at give jer tempo og drivkraft, men som samtidig ikke er mere omfattende, end at de kan gennemføres.

Definer de ændringer, I står overfor. Hvem kan være en trussel, og hvordan kan I udfordre andre aktører. Alle virksomheder kan derfor spørge sig selv, om man har sammensat en optimal bestyrelse, ledelsesgruppe eller IT-ledelse til at føre virksomheden gennem en digitaliseringsproces.

Knowit har defineret tre forskellige strategiske fokusområder; forbedre, vokse eller forandre. De tre forskellige fokusområder er afgørende for, hvordan I skal organisere jer, måle resultater og ikke mindst arbejde effektivt. Baseret på den retning, I vælger, vil I møde forskellige kritiske succesfaktorer.

1. ”Mean & Lean” – Styrk og effektiviser kernevirksomheden
Dette er forbedringsdrevet udvikling. I ønsker at effektivisere leverancer af eksisterende tilbud til eksisterende kunder. Her kan digital teknologi skabe værdier ved automatisering af processer. Kendetegnende for en sådan udvikling er, at den er problemdrevet og en følge af intern indsigt.
Projektmetoden vil være milepælsorienteret, og I vil benytte medarbejder- og ekspertorienterede team.

2. ”Eat or be Eaten” – Ekspander/skab vækst i kernevirksomheden
Dette er ekspansionsdrevet udvikling. I ønsker at levere næste generation af tilbud til et afgrænset markedssegment. Kendetegnende for en sådan udvikling er, at den er problemdrevet og en følge af intern indsigt.
Feedback-drevet agil metode og I vil benytte brancheoverskridende team.

3. ”Change or Die” – Transformer og forandr kernevirksomheden
Dette er transformationsdrevet udvikling. I ønsker at levere helt nye tilbud til markedssegmenter, som måske ikke engang eksisterer i dag. Kendetegnende for en sådan udvikling er, at den er visionsdrevet og udfordrer eksisterende aktiviteter og eksisterende virksomhed, og følges af fremtidsindsigt og “drømme”. Projektmetoden vil være “prøve-og fejle”-orienteret, og I vil arbejde i åbne, tværfaglige teams.

Nordiske virksomheder fokuserer ofte på ”Mean & Lean”
I Norden oplever vi, at virksomhederne betragter omkostningsniveauet som den største trussel. Undersøgelser viser, at norske (og svenske) IT-ledere primært er optaget af at reducere omkostninger, mens amerikanske og asiatiske IT-ledere har et meget bredere fokus, som også omfatter digital konkurrence, nye forretningsmodeller og kanalintegration. I norden fokuserer IT-ledere først og fremmest på at gøre det, man allerede gør, hurtigere og billigere, frem for at blive en kilde til nye tjenester eller forretningsområder. Derfor finder vi det strategiske fokus i majoriteten af nordiske virksomheder i det første alternativ, vi har beskrevet ovenfor: ”Mean & Lean”, effektivisering af eksisterende virksomhed.

Kontakt os
Stine Reesen
CEO, Knowit Experience København
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen