En samling af mennesker.

Udfordring

Ericsson ønskede at indføre et nyt støttesystem til Idea og Innovation Management, som også skulle understøtte innovationssamarbejdet med deres partnere. 

Der var ikke noget indledende kravbillede – det blev dannet under gennemførelsen af ​​projektet. Udviklingsteamet havde ingen erfaring med innovationsledelse. Og som altid havde vi en aggressiv tidsplan. 

Kontakt os

Opgaven

Knowit Insight fik til opgave at lede udviklingen af ​​Ericssons nye støttesystem for innovation. Vi hjalp dem onsite med at udrulle systemet til over 100.000 brugere.

  • Sammen fik vi etableret nye arbejdsmetoder og strukturer.
  • Vi har drevet udviklingen og leveringen af ​​det nye støttesystem.
  • Har sikret, at udviklingen blev gennemført i tæt samarbejde med de vigtigste interessenter og nøglegrupper inden for innovation.
  • Haft ansvaret for arbejdsflowet i forundersøgelsen vedrørende teleoperatørerne, for at forberede systemunderstøttelse for innovationsarbejde hos og sammen med deres partnere.
  • Transformere arbejdsmåden fra projektform til roadmap-styret agil løbende udvikling.

 

En mand, der holder en mobiltelefon i hånden.

Resultat

I dag har Ericsson et nyudviklet værktøj til innovationsstøtte. Projektets krav til tid, omkostninger og kvalitet er overholdt med margin.

Ericsson har indgået aftale med en af deres strategiske partnere, om at de kan bruge værktøjet i deres virksomhed. Der er konkrete planer om samme fremgangsmåde med andre partnere.

Projektet blev omdannet til en roadmap-styret agilt drevet videreudvikling med et årligt budget.

Kontakt os
Til toppen