Opgaven

Magistrenes A-kasse fornemmede, at der kunne være et potentiale i at forbedre og effektivisere sagsbehandlingen ved at anvende ChatGPT. Ønsket var at få hurtigere processer, forbedre svartiden over for medlemmerne, kvalitetssikre rådgivningen og mindske risikoen for, at en sagsbehandler overser noget. Samtidig var der en ambition om, at kunne frigøre flere ressourcer til medlemsrettede aktiviteter.

Kan man det?

Da Knowit kort inden sommerferien 2023 indledte samarbejdet med Magistrenes A-kasse, havde projektet karakter af et eksperiment. Spørgsmål var: Er det overhovedet en farbar vej? Svaret stod hurtigt klart: Det er en farbar vej. Vi havde en prototype.

En prototype gør det ikke alene: Vi har efterfølgende videreudviklet på den juridiske assistent, så vi nu kan logge ind som forskellige brugere, så vi kan forny/vedligeholde lovstoffet, og så vi kan logge svarene o.s.v. Vi har bygget et Minimum Viable Product (MVP) - altså en version 1.0 af løsningen, der indeholder flere væsentlige kernefunktionaliteter ogsom kan ibrugtages af sagsbehandlerne. 

Teknisk ekspertise og implementeringsviden går hånd i hånd

Udviklingen af den juridiske assistent har krævet lige dele systemudvikling og lige dele implementering. 

Lasse Løvdahl fra Knowits innovationsafdeling står bag implementeringen af ChatGPT-teknikken, mens Fredi Falk Vogelius fra konsulenthuset Nymand & Vogelius, har bidraget med domæneviden om A-kasser og prompt engineering. 

Prompt engineering sikrer præcision

Løsningen er målrettet Magisternes A-kasse. Derfor skal løsningen kun besvare spørgsmål inden for domænet A-kasse ogikke f.eks. spørgsmål om kageopskrifter. Og løsningen skal svare rigtigt. 

Vi har derfor fodret løsningen med Schultz lovsamling og en lang række afgørelser. Så vi kender retspraksis på området. Og ved, hvad der er præcedens for. Vi har også arbejdet med at ramme den helt rigtige tone of voice, der matcher Magistrenes A-kasse.

Kvalitetssikring

Den juridiske assistent er efterfølgende blevet eksamineret af Magistrenes A-kasses juridiske ansvarlige med henblik på at kvalitetstjekke resultaterne. Den juridiske assistent blev sat til at besvare 41 spørgsmål, hvoraf 38 af spørgsmålene blev besvaret fyldestgørende eller imponerende godt. Også bedre end hvad man med rimelighed vil kunne forvente af en sagsbehandler.

Når der er høstet erfaring med den juridiske assistent fra det daglige arbejde internt i Magistrenes A-kasse er næste step (hvisden juridiske assistent består “hverdagstesten”) at tilbyde medlemmerne at benytte løsningen, når de er logget ind i MA’s medlemsunivers.

Tid og penge

Nu hvor pionerarbejdet er udført, kan man så sige noget om størrelsen på sådan en opgave? Det kan man: Vi anbefaler, at I afsætter 6 uger til teknisk udvikling, prompt engineering, test og kvalitetssikring og en økonomisk ramme på DKK 500.000,-

Hvordan kommer I fra start?

ChatGPT kan bruges til meget andet end sagsbehandling. Det er en teknologi, der kommer til at præge langt de fleste af vores arbejdsopgaver. Derfor er det vigtigt at komme i gang. Så I får indhøstet konkret viden og konkret erfaring indenfor jeres arbejdsprocesser. 

Ring eller skriv til Ursula Krogsbøll. Så er du allerede godt fra start. 

Kontakt os
Ursula Krogsbøll
Afdelingsdirektør, Digital Strategi & Innovation
Kontakt mig
Kontakt mig

Den juridiske assistent er udviklet af Knowits innovationsafdeling (tekniskimplementering) i samarbejde med Nymand & Vogelius (organisatorisk implementering, domænetilretning og prompt engineering) på vegne af Magistrenes A-kasse. 

Om Knowit

Knowit understøtter virksomheder i deres digitale transformation, forenkler menneskers hverdag og skaber sikre, innovative løsninger med fokus på bæredygtighed.

Om Magistrenes A-kasse

Magistrenes A-kasse er en statsgodkendt arbejdsløshedskasse, der har medlemmer inden for humaniora, naturvidenskab, it, kommunikation, sundhed, samfundsvidenskab, psykologi og pædagogik. I alt har MA ca. 86.000 medlemmer.

Om Nymand & Vogelius 

Fredi Falk Vogelius fra Nymand & Vogelius har foretaget implementeringen og kalibreringen af den juridiske assistent, så den passer lige præcis til Magistrenes a-kassesbehov og tone of voice. 

Til toppen