DGI-byen hotel

Udfordring

En af DGI-Byens store daglige udfordringer er, at deres omsætning genereres ud fra de mange forskellige forretningsenheder. Med disse mange forretningsenheder følger forskellige systemer, som i udgangspunktet ikke arbejder sammen. Derfor har det hidtil været en manuel proces at bogføre i NAV, DGI-byens ERP-system. Målet for DGI-Byens økonomiafdeling var derfor at reducere tidsforbruget på den daglige bogføring, for derved at frigøre ressourcer til andre opgaver.

DGI-byen hotel

Proces

I et forløb, der strakte sig over fire måneder, kortlagde Knowit fem processer i tæt samarbejde med DGI-Byens økonomimedarbejdere. Disse processer blev efterfølgende automatiseret med RPA. Vi valgte at udføre automatiseringen i et af de førende RPA-værktøjer, UiPath. De fem processer omhandlede forskellige typer af bogføringsfiler, som derfor skulle behandles på forskellig vis. Eksempelvis skulle nogle typer rekvireres fra kildesystemerne, som så blev modtaget på mail. Generelt set krævede flere af filerne behandling, før en indlæsning i NAV var mulig.

efterskoleforeningens nye website

Løsning

Løsningen på DGI-byens udfordring blev at automatisere nogle af virksomhedens eksisterende processer ved hjælp af RPA, hvilket har givet en besparelse svarende til et årsværk. Samtidig med dette er økonomimedarbejderne blevet så glade for at få fjernet nogle af de trivielle, manuelle opgaver, at robotten i daglig tale nu går under navnet Roberta.

Kontakt os
Johnny Jensen
Kontakt
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen