Mange af os har været ramt af kræft

Mange af os har været ramt af kræft - enten direkte eller gennem nogen tæt på os. Kampen mod kræft påvirker både fysisk og mental sundhed, hvilket ofte fører til følelser af social isolation, tab af identitet, klinisk depression og endda PTSD. Disse følelser og tilstande bliver i mange tilfælde ikke opdaget og diagnosticeret af sundhedsvæsenet. Dette er ikke fordi læger og sundhedspersonale er ligeglade, men fordi de ikke altid har de rette værktøjer, tid eller ressourcer til at være opmærksomme på symptomerne.

Mere end 65.000 mennesker diagnosticeres med kræft i Sverige hvert år. Derudover er mange pårørende ramt af sygdommen. Vi stillede os selv spørgsmålet, kan vi hjælpe disse mennesker med at få endnu bedre støtte og samtidig hjælpe sundhedsvæsenet i deres mission?

Boy

Indsamling af data og indsigt for bedre støtte

Knowit har sammen med War On Cancer gennemført en undersøgelse for at samle erfaringer fra kræftpatienter for bedre at forstå deres oplevelse af, hvordan opmærksomhed på sin egen tistand kan være med til at tage hånd om det mentale helbred. Svar blev indsamlet fra medlemmer fra hele verden via War On Cancer-appen.

Med denne indsigt var vores analyseteam, med hjælp fra SAS Visual Analytics, i stand til at udføre en kvalitativ analyse for en dybere forståelse af patienternes rejse. Natural Language Processing blev brugt til at oversætte og fremhæve de følelser, som kunne udledes af kommentarer skrevet i fri tekst. Alt dette for at opdage mønstre og præsentere nyttige indsigter, der ikke tidligere er kommet tydeligt frem.

Begge disse analytiske kilder tilvejebragte en stor samling af viden, der danner et godt fundament og en platform til at opbygge smarte, empatiske og effektive services.

Strong women

Lettere at diagnosticere behovet for forebyggende behandling

Dermed kan der udvikles en proaktiv løsning, der gør det lettere at diagnosticere forebyggende og tidlig behandling af psykiske problemer og psykiske lidelser i forbindelse med kræft. Ved at opbygge en løsning baseret på millioner af levede erfaringer, indsigter og sundhedsdata tilvejebringes en platform der kan vise mønstre og indikationer, der ikke altid vises tydeligt i et individuelt tilfælde.

Patienten kan få indikationer og viden om, at de skal søge hjælp, før de selv indser det.

Lægen og sundhedspersonalet kan opfordres til at stille de rigtige spørgsmål, når patienten kommer på besøg.

Ved f.eks. at bruge chatbots baseret på Conversational AI, bliver patienter guidet mod relevante selvbetjeningsløsninger. Samtidig indsamles relevant information, der kan hjælpe i patientens fremtidige sundhedsbehandling.

Til toppen