Pige drikker mælk

Udfordring

DeLaval tilbyder produkter, systemer og tjenester til alle faser i mælkeproduktionen. Løsningerne bruges af millioner af mælkebønder rundt om i verden hver dag. Selv om de i dag har en markedsførende position, er konkurrencen hård.

Den relativt hierarkiske, interne struktur var en af ​​de store udfordringer i projektet. Men også det faktum, at kompetencen til at udvikle produkter er spredt ud globalt.

Ud over en ekstern udfordring i forhold til markedet var der også en kulturel, intern udfordring. Den interne udfordring viste sig på den måde, at sager ofte blev delegeret opad til cheferne, som så forventedes at have fuldt styr på deres ansvarsområder – der var en stjernekultur med chefen i midten.

Løsning

Den transformation, som Knowit Insight gennemførte sammen med DeLaval, var en analyse af ledelsesgrupppen, som dels pegede på, at de ikke rigtig forstod formål og vision, dels at de ikke vidste, hvordan de skulle bruge hinanden. Vi sørgede for at udpege en talsmand, der skulle være formidler af samarbejdet.

I løbet af et års intensivt arbejde lykkedes det DeLaval at forankre et klart mål og en fælles vision. Desuden blev de enige om, hvordan de skulle være forbilleder i opbygningen af en diamantkultur og struktur, hvor samarbejdsformerne skulle styrkes i hele organisationen. Sideløbende med dette indledte man en inkrementel arbejdsmåde, hvor projekter opdeles i ti-ugersperioder. Der blev også i flere tilfælde oprettet teams med tilknytning til forskellige discipliner og geografiske områder. 

Køer ved malkemaskine.

Resultat

Projektet har resulteret i, at kunden i dag arbejder endnu tydeligere med gruppeeffektivitet gennem måling hvert kvartal og udvikling i ​​det pågældende projekt. Man har mere fokus på lederudvikling af både programledelse og øvrige medarbejdere samt tydeligere definitioner af forventningen mellem vigtige interessenter.

Man arbejder også mere med coaching og inkrementel udvikling. I dag er lederne i ledergruppen ambassadører, der fører viden videre i organisationen i forskellige udviklingsprojekter. 

Kontakt os
Helena Tronner
Kontakt mig
Kontakt mig

Ved at udfylde din e-mailadresse og klikke på Abonner samtykker du til, at Knowit håndterer din e-mailadresse og dit navn med det formål at sende ønskede oplysninger til dig. Den endelige ansvarlige for håndtering af en personoplysning er enten et datterselskab i koncernen eller Knowit AB. Hvis du ved, hvilket Knowit-selskab, der er dataansvarlig, kan du kontakte dette Knowit-selskab direkte, og du kan altid kontakte os på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer information om dig, så længe vi har dit samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at klikke på Frameld. Behandlingen sker i henhold til Knowits integritetspolitik.

Skal vi ringe dig op?

Ved at udfylde din e-mailadresse og klikke på Abonner samtykker du til, at Knowit håndterer din e-mailadresse og dit navn med det formål at sende ønskede oplysninger til dig. Den endelige ansvarlige for håndtering af en personoplysning er enten et datterselskab i koncernen eller Knowit AB. Hvis du ved, hvilket Knowit-selskab, der er dataansvarlig, kan du kontakte dette Knowit-selskab direkte, og du kan altid kontakte os på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer information om dig, så længe vi har dit samtykke. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst ved at klikke på Frameld. Behandlingen sker i henhold til Knowits integritetspolitik.

Tak for din besked! Vi ringer dig op snarest. Hilsen, Knowit Insight

Til toppen