Udfordring

Umeå Energi stod over for spændende og store udfordringer, da vi startede vores samarbejde. Sådan lød det, da de beskrev sagen for os:
"Vi har brug for hjælp til at etablere en arbejdsmåde til at evaluere og realisere forretningsmuligheder, som både kan løfte vores placering i værdikæden og sætte os i stand til at identificere nye forretningsmuligheder"
Med andre ord havde de brug for vejledning i, hvordan de kunne blive endnu hurtigere på benene til at imødekomme de stadigt stigende krav fra deres kunder og stå stærkt i den eksisterende konkurrence.
En vigende margen i den daværende forretning og en analyse af denne understregede det klare krav om, at noget var nødt til at ske. De ønskede hjælp til at håndtere følgende bekymringer:

  • Definere mål
  • Fastlægge omfanget af forandringen
  • Vurdere tidsrammen for forandring
  • Udvikle milepæle og køreplan
Grønne blade i modlys

Løsning

Vores opgave blev at hjælpe Umeå Energi med at tilpasse organisationen til de "nye spilleregler" og muliggøre en innovationsdrevet vækst. Opgaven blev opdelt i tre hovedområder:

1. Definere rejsens startpunkt og målpunkt og ledelsens strategiske indsigt i nødvendigheden af ​​rejsen (INDSIGTSREJSEN).
2. Definere de kritiske skridt frem mod fornyelse/forandring og rækkefølgen af ​​de skridt, der skulle tages (FORANDRINGSREJSEN).
3. Påbegynde forandringsrejsen mod målet og skabe en performance-baseret kultur og styringsmodel for arbejdet (EFFEKTREJSEN).
Familie i et køkken.

Resultat

Opgaven håndteres løbende, men nedenstående punkter beskriver det primære resultat, vi har leveret frem til i dag:

  • Tydeliggjort det eksterne forandringspres og organisationens egen evne til forandring, beskrevet som en AS-IS-position og en ønsket TO-BE-position.
  • Identificeret fem helt afgørende forandringsskridt frem mod en ny strategisk vision for Ao Energilösningar og den rækkefølge, disse trin bør tages i.
  • Udvikling af en styringsmodel for forandringsarbejdet ud fra et strategisk, taktisk og operativt niveau, herunder en model for prioritering af projekter. Dette parallelt med strategisk coaching, programledelse af prioriterede forandringsprojekter samt projektlederstøtte.
  • Uddannelse af projektstyrelse og projektledere i den agile arbejdsmetode for at forbedre kundens interne forandringsevne og skabe en performance-baseret kultur.

 

Til toppen