Mennesker i industrimiljø

Udfordring

Med 3.400 medarbejdere i mere end 20 forskellige lande var der en stor udfordring i at afgrænse projektet og finde essensen blandt resultatmålene for både intranet og offentligt websted. Med lydhørhed og respekt for kundens arbejdsprocesser at opbygge støtte til disse, men også at finjustere arbejdsrutiner for at udnytte begge platforme maksimalt.

Det var f.eks. vigtigt for medarbejderne hurtigt at kunne starte nye samarbejder i form af projektwebsteder, der indeholder værktøjer som dokument- og billedhåndtering, opgavelister, fora og kommunikationsflow. Samarbejde på tværs af kompetencegrænser og geografiske grænser, der tidligere krævede en stor arbejdsindsats.

Medarbejder på kontor

Resultat

Vi kan se et øget samarbejde på tværs af geografiske grænser med tusindvis af aktive brugere døgnet rundt i forskellige dele af verden. Fra et brugersynspunkt var det meget vellykket at foretage integrationen mellem to platforme (EPiServer og SharePoint), fordi Statkraft nu kan opleve det bedste af to verdener og tilgodese flere målgruppers behov på en digital arbejdsplads.

Kontakt os
Stine Reesen
Business Unit Director CPH
Kontakt mig
Kontakt mig

Til toppen