DIGITAL INNOVATION - Sprint dig til bedre projekter!

80 % af alle nye projekter fejler. Derfor er det vigtigere end nogensinde at virksomheder skaber de nødvendige rammer for hurtig ideudvikling og afprøvning, så dårlige idéer kan skrottes og nye afprøves.

Google sprints, design thinking, hackathons! Der er mange buzz words, men hvad betyder de, og hvordan indarbejder man nye og hurtigere innovations-metoder i sin virksomhed?

På dette seminar får du indføring i tre konkrete disruptive innovations-metoder, du selv kan afprøve i din virksomhed. Metoderne skal hjælpe dig og din virksomhed med at få gang i innovationen og den digitale transformation, så I hurtigere kan afprøve forskellige idéer og nå frem til dem, der giver værdi for dine kunder og din virksomhed.

Målgruppen for seminaret er primært ledere, der arbejder med marketing, innovation eller digital transformation og som ønsker inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan I får gang i innovationsprocesserne i din virksomhed.

08:45 Indskrivning og morgenkaffe

09:00 Velkomst og dagens program

09:20 Hvorfor er det vigtigt vi fejler?

At fejle er naturligvis ikke et mål i sig selv. Men, hvis virksomheder i dag skal kunne følge med den digitale udvikling er det nødvendigt at indarbejde innovationsmetoder, der langt hurtigere sikrer afprøvning af idéer.

Vi ser nærmere på fail fast-begrebet og hvad vi kan lære af design thinking-tankegangen.

09:45 3 x innovationsmetoder du selv kan anvende

Hvordan får vi gang i idéudviklingen i vores virksomhed? Og hvad er forskellen egentlig på disruptive innovation og ’god gammeldags’ innovation? Sammen går vi igennem tre konkrete innovationsmetoder: Google sprint, Design hackathon og Reframing.

10.50 Afrunding og take aways 

Til toppen