Agile Business - Forretningen og ledelsen i den agile transformation

Vær med, når Knowit sammen med Ørsted, PFA, DFDS og Siteimprove inviterer til seminar omkring Agile Business.

Agile Business handler om at skabe forretning baseret på de agile værdier og principper – en kultur med en adfærd og praksis, der gør det muligt, at kunne håndtere den stadig større efterspørgsel en forandringsparat, innovativ og fleksibel arbejdsform. I den agile organisation er den fælles kultur og det fælles mindset bærende, og man må derfor operere anderledes med hensyn til lederskab og normer. 

Lykkes det at skabe en agil kultur, får man et stærkt grundlag for en organisation, der er tilpasningsdygtig, men det er vigtigt at holde sig for øje i hele omstillingsprocessen, at den indgroede kultur i virksomheden kan være meget magtfuld og at enhver ændring, der er i direkte konflikt med de herskende underliggende antagelser, værdier og overbevisninger, er vanskelig at ændre – det er disse udfordringer dette seminar tager op.

Så... Velkommen til en spændende formiddag, hvor Knowit har inviteret Pia Verdich, Head of Lean-Agile Center of Excellence - Ørsted, Laura Neimetaite, Product Owner – DFDS,  Elorie Østergaard, Head of Project & Program Center of Excellence – PFA, Niels Christian Jacobsen,  Lean-agile transformation lead – PFA og Mikkel Toudal Kristensen, Agile Coach – Siteimprove til en debat om Agile Business.

De vil med deres omfattende erfaringer i agil transformation hver især bidrage med deres bud på do's and dont's på ledelsesplan, når kulturen ændres til Agile Business og man skal håndtere og forankre nye metoder og værdier i  grænselandet imellem forretning og udvikling.

Hvad kræver den hurtigt foranderlige verden af dagens ledere? Hvordan sikres forretningen bedst mulig i den agile transformation? Hvad gør man, når man ønsker, at skalere de agile principper fra enkelte agile teams til at omfatte hele forretningen? Udfordringerne og læringerne af agil transformation er mere aktuelle end nogensinde før. Trenden er global, men det er nu, at den agile agenda for alvor bliver til virkelighed på rigtig mange danske arbejdspladser.

Målgruppen er primært danske virksomhedsledere, som ønsker inspiration og læring fra erfaringerne med at tænke de agile principper og metoder ind i større dele af forretningen.


Agenda

Til toppen